Palvelut ja tuotteet

 

Tarjoamme asiakkaillemme osaavia ja kohdennettuja voimalaitostekniikan asiantuntija- ja koulutuspalveluja. Palvelumme perustuvat sekä yksittäisiin että pitkäaikaisiin sopimuksiin.

 

Uusissa turbiinilaitoksissa:

-         esisuunnittelun, suunnittelun ja projektoinnin konsultointi

-         laadunmäärittely

-         laadunvarmistus ja -valvonta valmistuksen aikana

-         asennuksen seuranta ja valvonta

 

Vanhoissa laitoksissa:

-         ennakoiva kunnossapito

-         korjaava kunnossapito

-         vianetsintä

-         huoltojen suunnittelun konsultointi

-         parannus- ja korjaustöiden suunnittelu ja valvonta

-         vuosihuoltojen seuranta, valvonta sekä asiantuntemus

 

Koulutus:

-         perusopetus/koulutus yleensä turbiinien toiminnasta

-         asiakaskohtaisesti räätälöity koulutus, mikä käsittää turbiinit, voitelun, laakeroinnin sekä erikoiskysymykset

-         käyttöolosuhteiden vaikutus tuotantovarmuuteen ja elinikään

-         voimalaitosprosessin vaikutukset turbiiniin